ТАЛЫН МАРАФОН

Талын марафон нь өөрийгөө ялан дийлэх, тэсвэр хатуужилтай байх, тал нутаг байгаль эх дэлхийгээ хайрлах
сэдлийг төрүүлэхийн зэрэгцээ тэмцээнд оролцогчид нь бусдын төлөө сайн үйлсийг бүтээх зорилго, урам
зоригтойгоор гүйнэ.

Марафон болоход